بایگانی برچسب‌ها: امام زاده

این قوم به رنج حماقت گرفتار…

بیش از این رنجی نیست، تصویر عقب ماندگی و حماقت در سرزمین اوشیدا،هورمزد، آب و روشنایی.

تجسم تخریب شریعت در ذهن ایرانیان اینجا در سرزمین اساطیر دیگر گونه است. رنج آور و دردناک! مردمانی نا امید، رنج دیده و در جهل مانده. کسانی که زمانی نگاه دارنده آتش جاودان بوده اند و دنباله تخمه کیانی، از عقب مانده ترین اعراب هم پس افتاده اند!

خواب مشوش پیر ژنده ای که میان بیایان را حاجتکده ای دانسته ولوله ای در میان مردم سیستان انداخته که از فرط درماندگی و بیچارگی برای طلب حاجت و خواهش در میان ریگهای بیایان غلط میزنند، خاک بر سرو دهان میریزند و ….

و اما  ماجرای کشف این امام زاده: به گفته شاهدان  چند هفته قبل در روستایی نزدیک به مرز به نام میلک واقع در سیستان .پیری از بزرگان این منطقه خواب دیده که ابالفضل العباس به وی گفته در میان بیابان(مکان مورد نظر) کسی است که شفای هر دردی نزد اوست و از خواص و … است!  این قضیه با چنان سرعتی نقل قول می شود که کل منطقه سیستان به آن هجوم  می آورند و از این شخص (امام زاده قلتک!) حاجت می گیرند. کور ها بینا می شوند! لال ها فریاد میزنند! فلج ها می دوند ! البته کسی به چشم خود ندیده اما همگی به شدت معتقدند که این قضیه حقیقت دارد و هر که جز این بگوید کافر است!  مردم  روز و شب در میان ریگ روان میخوابند، غلط می زنند، سینه می زنند، قربانی می کنند، صدقه می دهند و شفای خود و نزدیکانشان را از وی می خواهند وعجیب بازار مکاره ایست. هزاران نفر (حتی بلوچ های سنی مذهی) با مینی بوس و اتو بوس و وانت صحرا را در شب رو روز پر کرده اند! شنیده ها حاکی است که دولت در اقدامی خواسته این منطقه را ببندد. چند نفر را هم گرفته و به جرم کلاشی و فریب بازداشت کرده اما مردم بشدت معترض شده اند…..

کودک

کودکی در انتظار درمان

پی نوشت : اوشیدا همان کوه خواجه(کوه ابدی) است که درمیان دریاچه هامون واقع است. این این کوه و دریاچه در باورهای سه دین زرتشت، مسیحیت و مسلمانان مقدس است. بر اساس آموزه های اعتقادی و اسطوره های زرتشتی  ظهور منجی (سوشیانت) از این میان این دریاچه اتفاق می افتد.

Advertisements