بایگانی برچسب‌ها: تجاوز

ساكت! بگذاريد ببينيم چه خبر است…؟

  • مي گويند: سر و صدا نكنيد، بگذاريد ببينيم داستان از چه قرار است؟
    مي گوييم: چشم!

يادمان مي رود هر بار چه راحت آبها از آسياب مي افتد.

  • مي گويند: از كجا معلوم توطئه نبوده؟
    مي گوييم: شايد

يادمان مي رود هزاران بار تكرار شده و خطاكار هنوز راست راست راه مي رود و چپ چپ نگاهمان مي كند. و اگر اين بار هم طرحي براي رو كردن اين خباثت ها نمي كشيديم بايد مثل هميشه به روي خودمان نمي آورديم كه آنجا چه اتفاقي افتاده.

  • مي گويند: هر دو به يك اندازه مقصرند! ( و اين را يك دختر مي گويد!!!)
    مي گوييم: حتما.

و كسي نمي پرسد كه اگر آن دختر به دلخواه خودش با كسي بوده به ديگران اين حق داده مي شود كه او را تحت فشار بگذارند؟ چه خوب! بياييد همه ليست همه دختراني كه مورد كميته انظباتي داشته اند را منتشر كنيم و دسته جمعي آنها را آزار دهيم!

و باز هم مي گويند و مي گويند و مي گويند….

و ما هم برايشان سر تكان مي دهيم كه اصلا به ما چه! مگر خواهر ما بوده؟!!

اصلا آري…

اين دختر، خواهر من است!

بگذار اين بار براي تو كه نمي شناسمت بنويسم.

————————

خواهري كه نامت را نمي دانم!

سلام!

مواظب خودت باش. آخر شنيده ام مفتيان اين شهر فتوا داده اند چون به ميل خودت با ديگران بوده اي بايد به ميل ديگران با آنها هم باشي. مي داني اينها تو را فقط در جسمت مي بينند ( وشايد حتي خودشان را نيز) و تو فقط همان …..

بگذار ننويسم اينها را…

مي داني خواهرم رسم اين شهر چيز ديگري است. اينجا اگر براي گرفتن حقت داد بزني تو را به جرم بيداد محاكمه مي كنند. اينجا اگر از فساد بگويي تو را دقيقا به همان فساد متهم مي كنند!

در اين شهر سنگ ها را بسته اند و سگها را رها كرده اند. به هر بهانه اي مي توانند به پر وپايت بپيچند. و اگر به تو تجاوز كردند لابد خودت هم خورده شيشه داشته اي. اگر داد بخواهي محكومي و اگر دم بر نياوري مظلوم.

به شجاعتت افتخار مي كنم. تو اگر واقعا اهل هر كاري بودي بيشتر به منافع خودت فكر مي كردي نه به پرده برداشتن از اين حكايت كثيف. مي توانستي دقايقي چشمانت را ببندي ( و حتي وقيح تر باشي و نبندي!) و به خيلي چيزها برسي.

مي گويند احساسي حرف نزنيد. باشد بگذار برايشان بدون احساس بنويسم

——————–

شمايي كه هر دو طرف را مقصر مي دانيد و راحت حكم مي دهيد:

تنها چیزی به طور حتم میشه در مورد این ماجرای دانشگاه زنجان گفت اینه که هیچ کدوم از این دو نفر اولین بارشون نبوده که از این کارا میکردن! اونم توی یه محیط آکادمیک! همون اندازه که مرده مقصره دختره هم مقصره! اولا که مرده اولین بارش نبوده و ظاهرا این داستان چندین بار تکرار شده که این دفعه با هماهنگی قبلی فیلم برداری شده! دوم اینکه مطمئن باشید دختره هم یک دختر سالم نبوده. یعنی دختری نبوده که اولین بارش بوده! اصلا هر دختری قادر به همچین کاری نیست…

به خواندن ادامه دهید